qww

Hàng chuyển phát nhanh gửi nhận quốc tế

B2C: công ty hợp tác với công ty bưu điện Việt Nam tại điểm Móng Cái.
Nhận chuyển phát nhanh trực tiếp tại những khu vực đã có đại diện VNPost bên Trung Quốc:

Quảng Châu-VN     Đông Quản-VN 
Thẩm Khuyến-VN   Phúc kiến-VN 
Hàng Châu-VN       I U-VN
Nam Ninh-VN         Quế Lâm-VN
Lữu Châu-VN         Đông Hưng-VN

Công ty Bưu điện Việt Nam là doanh nghiệp duy nhất tại Việt Nam được Nhà nước giao nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ bưu chính công ích trên toàn quốc và thực hiện trao đổi bưu chính với tất cả các nước trên thế giới.
 


Co lại
  • 0086-18677032928