Tiệm năng vận chuyển hàng lớn

Nững hàng lớn Khai báo hải quan, thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu 2 chiều Việt – Trung.
Theo đường bộ, đường hàng không và đường biển được nhận trực tiệp tại cac điểm khu vực Trung Quốc như sau :


Quảng Châu-VN     Đông Quản-VN 
Thẩm Khuyến-VN   Phúc kiến-VN 
Hàng Châu-VN       I U-VN
Nam Ninh-VN         Quế Lâm-VN
Lữu Châu-VN         Đông Hưng-VN
Trung Sơn-VN        Triệu Châu -VN 
Tuyền Châu-VN     Tô Châu-VN
Thường Châu-VN   Triết Giang-VN


Đội ngũ nhân viên tinh thông song ngữ Việt – Trung, phục vụ tận tình chu đáo, với phương châm cùng hợp tác và phát triển bền vững!


 
 
 


Co lại
  • 0086-18677032928